Purulent snuva

Benny nässugenPurulent snuva Enkelt, 3-stegs hemstudiematerial i näshygien för föräldrar som vill sätta stop för ständigt återkommande snuva och förkylningsinflammationer hos sina barn. Följdsjukdomar av barnsnuva: Purulent snuva Karakteristisk för purulent snuva är tjock, gulaktig vätska som rinner ur näsan. Snuva hos nyfödda och små barn orsakas oftast av virusinfektion. … Läs mer…