Förkylning hos barn

Förkylningar ( förkylning hos barn ) är mycket vanliga under späd- och småbarnsåren. Mindre barn blir förkylda i genomsnitt 6 ggr per år. Sjukdomen orsakas av inflammation i näsans slemhinnor (rhinitis) som oftast är en resultat av virusinfektion. Barnen gråter ofta när de får svårt att andas. P.g.a. detta har de svårt att sova och äta. Slemmet kan inte rinna ut. I stället tar det sig vidare inåt längst luftvägarna och sprider sjukdomen vidare i kroppen.

förkylning hos barn

Förkylning hos barn

Det är viktigt att även avlägsna slem ur de inre näsgångarna.

benny nässug

Benny nässug

Till det behövs hjälpmedel med tillräckligt stark, jämn och kontinuerlig sugeffekt. Det får man när man använder vår kompakta nässug. Kliniska tester har visat att Benny nässugen avlägsnar slemmet effektivt och skonsamt. Användningen medför inte obehag för barnen, tvärtom, tack vare de frigjorda luftvägarna, mår barnen bättre, de får lättare att äta och sova. Tack vare användningen av Benny nässugen, begränsar man spridningen av infektionen och dess följdsjukdommar.  

Förkylning hos barn

Komplettera nässugen med hälsomössan för bättre resultat.

Oto-therm hälsomössa

Det är välkänt sedan länge att värme kan lindra besvär vid begynnande öroninflammation, orsakat av förkylning. Kliniska försök har visat att tack vare värme, förbättras ventilationen av mellanörat som i sin tur minskar faran för vätskebildning i gångarna. Vätskebildningen kan medföra nedsatt hörsel och smärta. Värmen minskar smärtan, förkortar inflammationstiden och påskyndar sjukdomsförloppet. Dessa erfarenheter låg till grunden vid framtagning av Oto-therm hälsomössan.

oto-therm-hälsomössa